Duygu ve heyecan ruhsal deimeler i癟in kullan覺lan kelimelerdir.Duygularla ilgili gelime doumdan itibaren hayat boyu devam eder. eitli hayat d繹nemlerinde bireylerin duygusal tepki bi癟imleri,duyguyu douran olaylar ve duygusal durumlardaki deiimler farkl覺l覺klar g繹sterir.

Duygu:Younluu daha az olan ruh halleridir.Sevme,beenme,holanma,mutlu olma, gurur duyma, k覺skanma, al覺nma, g羹cenme, k覺zma durumlar覺 duygulara 繹rnektir.
Heyecan: K覺sa s羹reli ve youn olan, genellikle denetlenemeyen duygusal tepkilerdir. Korkma, dehete d羹me, 繹fkelenme, 羹rkme, irkilme, coku duyma, a覺r覺 sevinme, hayrete d羹me heyecanlara 繹rnektir. Heyecanlanma ya baz覺 bedensel belirtiler de elik eder. Bedensel ve metabolizma ile ilgili belirtiler; kalp vurum h覺z覺nda,solunum say覺s覺nda,kan bas覺nc覺nda deime,deride souma ve k覺zarmalar,a覺zda kuruma ve g繹zbebeklerinin b羹y羹mesi gibi deiikliklerdir ve heyecanlanma durumunda ortaya 癟覺kar.

Ergen Duygular覺n覺n Genel zellikleri:
Ergenlik d繹nemindeki duygusal tepkilerde genel ortak 繹zellikler vard覺r.Bunun yan覺nda ergen , her insan gibi 癟eitli yalarda ve farkl覺 durumlarda deiik duygular hissedebilir.Deien yala 癟evresel koullar覺n ve uyaranlar覺n deimesi ile holanma ve holanmama duygular覺 ile duygular覺n覺 ifade bi癟imleri deiir.
ocukluk d繹nemi ile ergenlik d繹nemi aras覺nda duygusal y繹nden en belirgin fark 癟ocuklar 繹fke, k覺zg覺nl覺k ve sevin癟 gibi duygular覺n覺 daha a癟覺k davran覺larla ve an覺nda ifade eder, buna kar覺l覺k ergenlikte bu duygular daha fazla gizlenip maskelenir. Ergenlikte genel olarak k覺zlar覺n erkeklerden daha 繹nce duygusal olgunlua ulat覺klar覺 s繹ylenebilir. Ayn覺 yataki iki farkl覺 cinsiyetteki ergenin k覺z olan覺 erkee g繹re muhtemelen daha heyecan dengesine sahip ve duygular覺n覺 kontrol etme bak覺m覺ndan daha olgundur.
Ergenliin balar覺ndaki b羹y羹menin h覺zl覺 oluu, biyolojik deimeye elik eden hormonal salg覺lar buluda ve onu izleyen y覺llardaki ergenin hem duygular覺nda, hem de davran覺 ve tutumlar覺nda belirgin farkl覺l覺klar sergilemesine neden olur. Bunlar aa覺daki gibi s覺ralanabilir:

Duygular覺n Younluunda Art覺: Ergenlikten balayarak ergenin duygular覺n覺n younluunda artma olur. Artan duygululuk ve coku hali ergende duygular覺n覺 d覺a vurma ve ifade etme ihtiyac覺n覺 dourur. Olumsuz duygular el, kol hareketleri, y羹z ifadesi ve ba覺rma gibi s繹zl羹 ve s繹zs羹z davran覺larla d覺a vurulurken, heyecan, coku ve kar覺 cinse y繹nelik duygular iir veya 繹yk羹 yazma, hat覺ra defteri tutma arac覺l覺覺 ile ka覺da yans覺t覺l覺r.

Duygularda 襤stikrars覺zl覺k: Ergenin duygusal tepkileri d羹zenlilik g繹stermez.Hem duygusal durumlar覺n覺n deiim h覺z覺 癟abuktur, hem de duygular覺nda istikrars覺zl覺k vard覺r. Ergenin ayn覺 olaya bir g羹n ara ile g繹sterdii tepki deiik olabilir. ocukluktaki gibi olmasa da duygusal durum 癟abuk deiir. Ergenlerin duygular覺ndaki deimelerin h覺z覺nda ve d羹zensizliinde bireysel farklar覺n etkisi hat覺rlanmal覺d覺r.

Mahcubiyet ve ekingenlik: Ergenlik 繹ncesinden balayan ve ergenlikte de devam eden, h覺zl覺 bir ekilde gelien d覺 g繹r羹n羹羹nden utanma ve mahcup olma ergenlerde olduk癟a yayg覺n bir duygu durumudur. Adeta v羹cutlar覺n覺 saklamak istemektedirler. Anne-babas覺 taraf覺ndan bask覺c覺 bir ekilde yetitirilmi 癟ocuklarda 癟ekingenlik ve mahcubiyet kal覺c覺 bir 繹zellik olarak ergenlikte de devam eder.

A覺r覺 Hayal Kurma:Biyolojik gelime, duygululuktaki art覺 ve zihinsel gelime, ergenlerin ak覺llar覺ndan ge癟irdiklerinin younluunu ve niteliini de deitirir. Ergen hayal kurma yolu ile arzular覺n覺 d羹羹ncelerine yans覺t覺r. Hayal konusu gelecee y繹nelik tasar覺lar olabilecei gibi, ger癟eklemesini istedii herhangi bir istei de olabilir.

Tedirgin ve Huzursuz Olma: Bu duygu ergenin kar覺 kar覺ya kald覺覺 stres uyaranlar覺n覺n etkisine g繹re ve uyaranlar覺 alg覺lay覺 bi癟imine g繹re deimektedir. Biyolojik deime ve bedence gelimenin getirdii yeni duruma al覺ma 癟abalar覺 buna neden olabilecei gibi, akranlar覺 ve yetikinlerle olan sosyal ilikilerde aksamalar veya bir isteinin engellenmesi de huzursuzluk dourabilir.

Yaln覺z Kalma 襤stei: Ergenlikteki bir k覺z veya erkek zaman - zaman bakalar覺ndan uzaklamak, kendisi ile ba baa kalmak istiyor gibidir. Anne-baban覺n ve arkadalar覺n beraber olma isteini reddedip i癟e d繹nebilir. Adeta biyolojik deiiminin bir muhasebesini yapmak onlar覺 g繹zden ge癟irmek ve yeni duygular覺na al覺mak istemektedir.

al覺maya Kar覺 襤steksizlik: H覺zl覺 b羹y羹menin olduu d繹nemde ergenin bir miktar durgun olduu zamanlar vard覺r. al覺覺r veya oyun oynarken yorulur ve 癟al覺maya kar覺 daha az isteklidir. V羹cut enerjisi adeta b羹y羹meye harcan覺yor gibidir.

abuk Heyecanlanma: Ergen yeni bir durumla kar覺lat覺覺nda, bu kendisi i癟in al覺覺k olmad覺覺 bir durumsa heyecanlan覺p korkabilir. Heyecan dengesi tam olumad覺覺 i癟in duygular覺n kontrol羹 zordur. ou ergen heyecan verici durumlar kar覺s覺nda kolayca k覺zarabilir. K覺zarma ergende korku yaratan istenmedik bir durumdur. Heyecanlar覺n kontrol羹 繹renme ile kazan覺l覺r.

Ergenin Duygusal Geliimi ile 襤lgili 襤htiya癟lar覺 ve Kayg覺lar覺:

Ergen, karamsarl覺k, huzursuzluk ve i癟 s覺k覺nt覺s覺 gibi hoa gitmeyen duygulardan bunal覺r. Kendisine g羹ven verecek ve bu duygusal durumlar覺n yaa bal覺, bu 癟aa has ve ge癟ici olduunu anlatacak bir anne-babaya ihtiyac覺 vard覺r. Anla覺lmamakbu ya gencinin en belirgin sorunlar覺ndand覺r. Anne ve baban覺n gencin s繹ylediklerini onu eletirmeden, k羹癟羹msemeden ve yarg覺lamadan dinlemesi ve b繹ylelikle kendisini anlatmas覺na f覺rsat tan覺mas覺 genci rahatlatacakt覺r. zellikle 癟eitli olumsuzluklarla ilgili hayal k覺r覺kl覺klar覺nda gen癟 kendisini anlayacak birine ihtiya癟 duyar. Ergen, anne ve babas覺ndan daha fazla izin ister. Ba覺ms覺zca davran覺lar覺 engellenince gerginleebilir ve anne-babas覺 ile 癟at覺maya d羹ebilir. Anne ve baban覺n genci istediinden farkl覺 alanlara y繹neltmesi, ondan yapabileceinin 羹st羹nde g繹revler beklemesi, onu aa覺lamas覺, onu bakalar覺 ile k覺yaslamas覺, ona akranlar覺 yan覺nda kaba davranmas覺, s覺k - s覺k eletirmesi ve 癟ocuklar覺n yan覺nda birbirleriyle kavga etmesi, genci kayg覺land覺ran tipik anne-baba davran覺lar覺d覺r.